Herroepingsrecht

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

“De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien”: dit geldt (1) voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (2) voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken (3) voor de levering van publicaties, tijdschriften en magazines.

Let op: Sleutels en cilinders worden steeds op maat gemaakt volgens uw specificaties of sleutelcodes. Omwille van het maatwerk, zijn deze artikelen uitgesloten van het herroepingsrecht. Sleutels die reeds in omloop zijn geweest, zijn ondoorverkoopbaar aan andere klanten. Op die manier weet u ook steeds 100% zeker dat u de enige eigenaar bent en zal zijn van uw sleutels.

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terugsturen, waarna wij u binnen dertig dagen zullen terugbetalen. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren naar:

Slotenonline
Nijverheidspark 5/1
3580 BERINGEN
België

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop aanvaardt de besteller de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.